Zpráva o hodnocení Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

institucionální hodnocení (duben 2016)