Zpráva o hodnocení Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

institucionální hodnocení (duben 2016)

Přílohy:
Download this file (Zpráva AK o hodnocení ZSF JU.pdf)Zpráva AK o hodnocení ZSF JU.pdf[ ]357 kB

Zpráva o hodnocení Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

institucionální hodnocení (duben 2016)

Zpráva o hodnocení Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

institucionální hodnocení (duben 2016)

Přílohy:
Download this file (Zpráva AK o hodnocení FZV UP.pdf)Zpráva AK o hodnocení FZV UP.pdf[ ]356 kB

Zpráva o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

institucionální hodnocení (duben 2016)

Přílohy:
Download this file (Zpráva AK o hodnocení FZS ZU.pdf)Zpráva AK o hodnocení FZS ZU.pdf[ ]366 kB

Zpráva o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

institucionální hodnocení (duben 2016)

Zpráva o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

institucionální hodnocení (duben 2016)

Zpráva o hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně

hodnocení akreditovaných činností (září 2015)

Zpráva o hodnocení Policejní akademie České republiky v Praze


institucionální hodnocení (červen 2015)

Přílohy:
Download this file (CZ_hodnocen_PA_CR_2015.pdf)Zprava AK z hodnocení PA ČR[ ]371 kB

Zpráva o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

institucionální hodnocení (únor 2015)

Zpráva o hodnocení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

institucionální hodnocení (prosinec 2014)

Zpráva o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

institucionální hodnocení (červen 2014)

Přílohy:
Download this file (Zpráva AK o hodnocení MÚVS ČVUT.pdf)zpráva z hodnocení MÚVS ČVUT[ ]447 kB

Zpráva o hodnocení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

institucionální hodnocení (červen 2014)

Přílohy:
Download this file (Zpráva AK o hodnocení PedF OU.pdf)zpráva z hodnocení PedF OU[ ]266 kB

Zpráva o hodnocení Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

institucionální hodnocení (červen 2014)

Přílohy:
Download this file (Zpráva AK o hodnocení FP TUL.pdf)zpráva z hodnocení FP TUL[ ]266 kB

Zpráva o hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava


hodnocení akreditovaných činností (duben 2011)

Zpráva o hodnocení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


institucionální hodnocení (duben 2011)
Přílohy:
Download this file (hodnocení_PedF_MU_2011.pdf)zpráva z hodnocení PedF MU[ ]307 kB

Zpráva o hodnocení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


institucionální hodnocení (duben 2011)
Přílohy:
Download this file (hodnocení_PedF_UK_2011.pdf)zápis z hodnocení PedF UK[ ]378 kB

Zpráva o hodnocení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.


hodnocení detašovaných pracovišť (únor 2011)

Zpráva o hodnocení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


hodnocení detašovaných pracovišť (únor 2011)

Zpráva o hodnocení Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.


hodnocení detašovaných pracovišť a institucionální hodnocení (listopad 2010)

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha


hodnocení akreditovaných činností (červen 2010)

Zpráva o hodnocení doktorského studia na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně


institucionální hodnocení (duben 2010)

Přílohy:
Download this file (hodnoceni_dsp_fem_uo_2010.pdf)hodnoceni DSP FEM UO 2010[ ]209 kB

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd


institucionální hodnocení (duben 2010)

Přílohy:
Download this file (hodnoceni_dsp_didaktiky_2010.pdf)hodnoceni DSP didaktiky 2010[ ]365 kB

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Akademii múzických umění v Praze


institucionální hodnocení (leden 2010)
Přílohy:
Download this file (hodnoceni_amu_2010.pdf)hodnoceni AMU Praha 2010[ ]174 kB

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně


institucionální hodnocení (leden 2010)
Přílohy:
Download this file (hodnoceni_jamu_2010.pdf)hodnoceni JAMU Brno 2010[ ]150 kB

Zpráva o hodnocení Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni


institucionální hodnocení (leden 2010)
Přílohy:
Download this file (hodnoceni_fped_zu_2010.pdf)hodnoceni FPed ZU Plzen 2010[ ]258 kB

Zpráva o hodnocení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


institucionální hodnocení (leden 2010)
Přílohy:
Download this file (hodnoceni_pedf_up_2010.pdf)hodnoceni PedF UP Olomouc 2010[ ]252 kB

Zpráva o hodnocení doktorského studijního programu a průběhu státních rigorózních zkoušek na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni


Zpráva o hodnocení doktorského studijního programu a průběhu státních rigorózních zkoušek na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (listopad 2009)
Přílohy:
Download this file (hodnoceni_fpr_zcu_2009.pdf)hodnoceni FPr ZU Plzen 2009[ ]422 kB

Zpráva o hodnocení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


institucionální hodnocení (listopad 2008)
Přílohy:
Download this file (hodnoceni_ujep_2008.pdf)hodnoceni UJEP 2008[ ]447 kB

Zpráva o hodnocení Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni


institucionální hodnocení (červen 2008)
Přílohy:
Download this file (hodnoceni_fpr_zu_2008.pdf)hodnoceni FPr ZU Plzen 2008[ ]193 kB