Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2016

Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2016

A) univerzitní vysoké školy

 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
 • Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
 • Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
 • Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

B) neuniverzitní vysoké školy

 • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2015


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2015

A) univerzitní vysoké školy

 • Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
 • Policejní akademie České republiky v Praze
 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
 • Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
 • Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
 • Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

B) neuniverzitní vysoké školy

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
 • B.I.B.S., a.s.
 • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2014


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2014

A) univerzitní vysoké školy

 • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci
 • Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
 • Policejní akademie České republiky v Praze

B) neuniverzitní vysoké školy

 • International ART CAMPUS Prague, s.r.o.
 • Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.
 • Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.
 • Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2013


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2013

A) univerzitní vysoké školy

 • hodnocení doktorských studijních programů
 • studijní programy Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňované ve spolupráci s Institutem mezioborových studií Brno

B) neuniverzitní vysoké školy

 • CEVRO Institut, o. p. s.
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.
 • Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

 

Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2012


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2012

A) univerzitní vysoké školy

 • hodnocení doktorských studijních programů

B) neuniverzitní vysoké školy

 • Bankovní institut vysoká škola, a.s., včetně detašovaných pracovišť
 • Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.
 • Evropský polytechnický institut, s.r.o.

 

C) hodnocení vnitřních předpisů vysoké školy ve vztahu k zabezpečení kvality vzdělávací činnosti

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Slezská univerzita v Opavě

Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2011


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2011

A) univerzitní vysoké školy

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava (s výjimkou HGF)
 • hodnocení doktorských studijních programů

B) neuniverzitní vysoké školy

 • Bankovní institut vysoká škola, a.s., včetně detašovaných pracovišť 

Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2010


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2010

A) univerzitní vysoké školy

 • detašovaná pracoviště Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • detašovaná pracoviště Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava (s výjimkou HGF)
 • detašovaná pracoviště Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

B) neuniverzitní vysoké školy

 • Rašínovy vysoké školy, s.r.o., Brno
 • detašovaná pracoviště Vysoké školy hotelové v Praze, s.r.o.
 • detašovaná pracoviště Středočeského vysokoškolského institutu, s.r.o., Kladno
 • Unicorn College, s.r.o.
 • akreditované činnosti Evropského polytechnického institutu, s.r.o.
 • Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2009


přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2009

A) univerzitní vysoké školy

 • Doktorské studijní programy na uměleckých vysokých školách (AMU v Praze, JAMU v Brně)
 • Doktorské studijní programy z oblasti oborových didaktik přírodních věd
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
 • Doktorské studijní programy a státní rigorózní zkoušky Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
 • Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně

B) neuniverzitní vysoké školy

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
 • Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
 • Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
 • Evropský polytechnický institut, s.r.o. - pobočky

Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2008


přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2008

A) univerzitní vysoké školy

  • Právnická fakulta ZU v Plzni
  • Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
  • obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na filozofických fakultách (FF UK v Praze; FF MU; FF OU v Ostravě; FF JU v Českých Budějovicích)
  • Fakulty podnikatelské VUT v Brně
  • Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • doktorské studijní programy na uměleckých vysokých školách (AMU v Praze; JAMU v Brně; AVU v Praze; VŠUP v Praze)

   B) neuniverzitní vysoké školy

    • Vysoká škola podnikání, a.s.
    • Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
    • Akademie STING, o.p.s.
    • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
    • University of New York in Prague, s.r.o.
    • Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
    • Vysoká škola v Plzni, o.p.s.