I. Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností


habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (KOMENTÁŘ)