Upozornění členům pracovních skupin AK


Nedílnou přílohou k Dohodě o provedení práce musí být hodnotící posudek !

Metodická pomůcka pro stanovení cestovních náhrad členů Akreditační komise a členů jejich pracovních skupin


Metodická pomůcka pro stanovení cestovních náhrad členů Akreditační komise a členů jejích pracovních skupin, vyplácených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 276 / 2008 – 30 / 1)

Číst dál: Metodická pomůcka pro stanovení cestovních náhrad členů Akreditační komise a členů jejich...