doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.


předsedkyně pracovní skupiny pro nelékařské obory