prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.


předseda pracovní skupiny pro farmacii